Viticultura 100% ecològica i sostenible.


21 de Juny de 2010Que és un vi ecològic?

Es aquell que s’elabora a partir de raïms produits en AGRICULTURA ECOLOGICA, que provindran doncs de vinyes cultivades sense adobs ni productes fitosanitaris de síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides), i per tant, sense residus d’aquestes substàncies.

Utilitzem productes ORGANICS i MINERALS NATURALS, tant per la'adobat com per a combatre possibles plagues i sempre fonanamentats amb METODES PREVENTIUS.

Totes les nostres vinyes són cultivades seguint les directrius de l’Agricultura Ecològica i estan sota el control i certificació del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica).

Aquesta certificació garanteix en tot moment que els productes han estat elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés tant de PRODUCCIÓ com d’ELABORACIÓ, ENVASAT i COMERCIALITZACIÓ